Uslovi upisa

Upis na IMQFprogram se vrši na nešto drugačiji način u odnosu na ostale studijske programe fakulteta, pošto se nastava i završni master rad izvode se na engleskom jeziku, uz učešće nekih od vodećih svetskih predavača i pošto se program se izvodi na osnovu ugovora o saradnji Ekonomskog fakuleta Univerziteta u Beogradu i SECCF.

Kandidati za upis na IMQF program mogu biti svi oni koji su završili jedan od akreditovanih Univerziteta u Srbiji ili izvan nje, i sakupili najmanje 240 ESPB bodova. Prilikom prijave, kandidat mora da popuni formular za prijavu (na engleskom jeziku), da napiše motivaciono pismo i CV (na engleskom), kao i da priloži dokaze o svom dotadašnjem školovanju.
Rukovodstvo programa organizuje intervju sa kandidatom, na engleskom jeziku. Prilikom prijema uzima se u obzir i formalna obuka engleskog jezika, kao i matematike i statistike.

Svi polaznici koji apliciraju za finansijsku pomoć takođe polažu pristupne ispite iz matematike i statistike (90 minuta), kao i osnova ekonomije (90 minuta). Oba ispita se polažu na engleskom jeziku. Pristupni ispit iz matematike i i statistike baziran je na knjigama

- The Professional Risk Managers, Handbook, Volume II. PRMIA publishing, London 2005.
- Quantitative Methods for Investment Analysis (Second Edition), R. DeFusco, D. McLeavey, J. Pinto, D. Runkle. CFA Institute, 2004

Pristupni ispit iz osnova ekonomije baziran je na knjizi (prvih 580 strana)
 
Principles of Economics, G. Mankiw, Fourth Edition, South-Western
Za oba pristupna ispita kandidati dobijaju skor od 0 do 100, s tim što svaki od dva pristupna ispita ima ponder od 50% u ukupnom skoru za ispit. Na osnovu kvantitativnog dela (rezultata na pristupnim ispitima) i kvalitativnog dela (ostali elementi prijave opisani gore) rukovodstvo programa sastavlja rang listu polaznika dok se ne ispuni kvota predviđena programom. Najbolje rangirani polaznici dobijaju finansijsku pomoću u vidu smanjene školarine.

Ove godine smo obezbedili da najveći broj full time polaznika plaća samo polovinu pune cene školarine.

Najmanje jedan polaznik će ove godine besplatno pohadjati IMQF!

Vesti IMQF 2013/2014.doc

PRIJAVA ZA UPIS NA IMQF PROGRAM JE PRODUŽENA DO 20.10.2013.GODINE