Diplomske akademske (master) studije

 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2012/13 upisuje sedmu generaciju studenata na akreditovane programe master akademskih studija. Nakon donošenja Zakona o visokom obrazovanju 2005. godine kojim je uveden ovaj vid studiranja, Ekonomski fakultet je već školske 2006/07 upisao prvu generaciju studenata na master studije.
Master akademske studije na Ekonomskom fakultetu imaju 60 ESPB i traju jednu godinu. Predmeti studijskih programa nose 45 ESPB, a master rad 15 ESPB. Studijski programi nude sva neophodna znanja i akademske veštine potrebne stručnjacima različitih profila na nivou master akademskih studija.
 
Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu realizuju se sledeći akreditovani studijski programi master akademskih studija:

1. Ekonomska analiza i politika

2. Računovodstvo, revizija i poslovne finansije

3. Bankarski i finansijski menadžment

4. Ekonomska politika i razvoj

5. Poslovno upravljanje
 
 • Modul: Strategijski finansijski menadžment,
 • Modul: Organizacija i menadžment ljudskih resursa,
 • Modul: Marketing menadžment,
 • Modul: Međunarodno poslovanje preduzeća,
 • Modul: Poslovno komuniciranje i odnosi s javnošću,
 • Modul: Trgovina - menadžment prodaje i lanca snabdevanja,
 • Modul: Menadžment u turizmu

6. Kvantitativna analiza
 
 • Modul: Aktuarstvo
 • Modul: Demografija
 • Modul: Ekonometrija
 • Modul: Informatika
 • Modul: Operaciona istraživanja
 • Modul: Statistika
8.  
7. Međunarodna ekonmija

8. Ekonomija i menadžment energetike

9. Kvantitativne finansije (IMQF)

10. Makroekonomija privreda u tranziciji – sa Univerzitetom u Nici (Francuska)

11. Poslovna ekonomija i menadžment – sa HEC-om, Pariz (Francuska)

12. MBA program – sa Texas A&M Univerzitetom (SAD) 


Formular - Konkursna prijava za studente koji su završili Ekonomski fakultet u Beogradu